07-200 Wyszków, ul. Pułtuska 177
29 743 36 10
dpczyzak@gmail.com

PORADNIK POGRZEBOWY

Gdy do zgonu doszło w domu należy

1. Pierwszą czynnością, którą powinniśmy wykonać jest wezwanie lekarza. Jeśli do zgonu doszło w  ciągu dnia należy wezwać lekarza z właściwej przychodni rejonowej. Przeważnie jest to lekarz rodzinny. Jeśli do zgonu doszło w nocy, należy skontaktować się z numerem alarmowym 999 lub 112. Należy krótko opisać zaistniałą sytuacje. Lekarze wezwani na miejsce wystawiają Kartę Zgonu na podstawie której w Urzędzie Stanu Cywilnego otrzymają Państwo Akt Zgonu – Podstawowy dokument wymagany przy organizacji pochówku.

2. Zaraz po wypisaniu karty zgonu prosimy o kontakt z naszą firmą pogrzebową pod całodobowym numerem telefonu dyżurnego – 603 882 882. Pod podany przez Państwa adres wyślemy karawan pogrzebowy ze specjalistyczną kapsułą transportową w celu zabezpieczenia osoby zmarłej w chłodni.

3. Należy udać się do najbliższego Urzędu Stanu Cywilnego w celu wyrobienia dwóch egzemplarzy Aktu Zgonu. Niezbędnymi dokumentami do jego otrzymania będą: dowód osobisty Osoby Zmarłej oraz karta zgonu Osoby Zmarłej (wypisana przez lekarza). Należy posiadać także swój dowód osobisty jako członek rodziny.

Gdy do zgonu doszło w szpitalu, hospicjum lub domu opieki

1. Gdy do zgonu doszło w szpitalu bądź placówce takiej jak hospicjum czy dom opieki wszelkie formalności związane z przygotowaniem niezbędnych dokumentów (tj. karta zgonu) spoczywają po stronie wyżej wymienionej placówki. Dana placówka jest zobowiązana do poinformowania Państwa o wszelkich szczegółach związanych z dokumentacją oraz godzinami odbioru Osoby Zmarłej.

2. Należy skontaktować się z naszą firmą pogrzebową pod całodobowym numerem dyżurnym 603 882 882 i umówić się na odbiór Ciała Osoby Zmarłej. Podczas rozmowy telefonicznej służymy radą i pomocą. Doradzimy także co należy zrobić w danej sytuacji w zależności od tego gdzie nastąpił zgon.

3. Gdy otrzymacie Państwo kartę zgonu z danej placówki należy udać się do najbliższego Urzędu Stanu Cywilnego w celu wyrobienia dwóch egzemplarzy Aktu Zgonu. Niezbędnymi dokumentami do jego otrzymania będą: dowód osobisty Osoby Zmarłej oraz karta zgonu Osoby Zmarłej (wypisana przez lekarza). Należy posiadać także swój dowód osobisty jako członek rodziny.

Gdy do zgonu doszło w tragicznych okolicznościach takich jak samobójstwo, morderstwo bądź wypadek komunikacyjny

1. W tym przypadku na miejsce zdarzenia należy wezwać karetkę pogotowia dzwoniąc pod numer 999 lub 112. Podając okoliczności zdarzenia lekarze powiadamiają prokuratora o zaistniałej sytuacji. Na miejsce zdarzenia przyjeżdżają odpowiednie służby celem zabezpieczenia otoczenia.

2. Rodzina Osoby Zmarłej pozostaje w ścisłym kontakcie z odpowiednią jednostką Prokuratury Rejonowej, która ustali termin sekcji zwłok i poda przybliżony termin wydania dokumentów zezwalających na pochówek.

3. Po wykonanej sekcji zwłok przedstawiacie Państwo zgodę na pochowanie w odpowiednim Zakładzie Medycyny Sądowej gdzie lekarz wystawia dla Państwa kartę zgonu Osoby Zmarłej. Często taka karta jest gotowa do odbioru bezpośrednio w danej Prokuraturze Rejonowej.

4. Z kartą zgonu udajecie się Państwo do najbliższego Urzędu Stanu Cywilnego w celu wyrobienia dwóch egzemplarzy Aktu Zgonu. Niezbędnymi dokumentami do jego otrzymania będą: dowód osobisty Osoby Zmarłej oraz karta zgonu Osoby Zmarłej (wypisana przez lekarza). Należy posiadać także swój dowód osobisty jako członek rodziny.

Gdy do zgonu doszło poza granicami kraju

W przypadku zgonu za granicą prosimy o kontakt z numerem całodobowym 601 557 744. Firma Apokalipsa zajmie się wszelkimi formalnościami oraz szybkim i sprawnym transportem Państwa Bliskiej Osoby do kraju w którym nastąpi planowany pochówek. Służymy wszelką radą oraz pomocą.

Jakie dokumenty należy mieć przy sobie organizując pogrzeb w biurze naszej firmy

  • Akt Zgonu
  • Legitymacja ZUS bądź KRUS Osoby Zmarłej. Jeżeli Osoba Zmarła była zatrudniona i nie posiadała wyżej wymienionej legitymacji prosimy o dostarczenie zaświadczenia z jej pracy. Jeżeli Osoba Zmarła była bezrobotna wystarczy zaświadczenie z pracy osoby, która zleca pogrzeb i jest spokrewniona z Osobą Zmarła
  • Dowód osobisty osoby zlecającej usługę

Posiadając wszystkie wyżej wymienione dokumenty jesteśmy w stanie zaproponować Państwu bezgotówkowe rozliczenie usługi pogrzebowej do kwoty 4000, 00 zł. (równej kwocie zasiłku pogrzebowego). Jeżeli natomiast usługa wyniesie więcej niż podana kwota różnice regulujecie Państwo osobiście na podstawie otrzymanego duplikatu faktury VAT. Jeśli kwota pogrzebu okaże się mniejsza niż kwota zasiłku pogrzebowego bezzwłocznie wypłacimy Państwu różnicę między kwotą zasiłku a kwotą usługi pogrzebowej w naszej firmie. W celu otrzymania szczegółowych informacji na temat pochówku przypominamy o możliwości kontaktu pod naszym całodobowym telefonem dyżurnym – 603 882 882.